گوشی Allview X3 Soul Lite

مشخصات کامل گوشی Allview X3 Soul Lite سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 2400mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview P9 Energy Lite

مشخصات کامل گوشی Allview P9 Energy Lite سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.3 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 4000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview X2 Soul Pro

مشخصات کامل گوشی Allview X2 Soul Pro سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.2 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2700mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview E4 Lite

مشخصات کامل گوشی Allview E4 Lite سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2100mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی Allview V2 Viper Xe

مشخصات کامل گوشی Allview V2 Viper Xe سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3150mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview X3 Soul

مشخصات کامل گوشی Allview X3 Soul سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3150mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview P8 Energy Pro

مشخصات کامل گوشی Allview P8 Energy Pro سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 6 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 5020mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Allview X1 Soul

مشخصات کامل گوشی Allview X1 Soul سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی Allview X3 Soul Plus

مشخصات کامل گوشی Allview X3 Soul Plus سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 4GB RAM باتری: 3130mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview V2 Viper X+

مشخصات کامل گوشی Allview V2 Viper X+ سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3150mAh ع..

ادامه مطلب