گوشی Allview P4 eMagic

مشخصات کامل گوشی Allview P4 eMagic سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1400mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Allview P2 AllDro

مشخصات کامل گوشی Allview P2 AllDro سیستم عامل: Android OS, v2.3.5 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1400mAh ..

ادامه مطلب

گوشی Allview Viva H10 LTE

مشخصات کامل گوشی Allview Viva H10 LTE سیستم عامل: Android OS, v4.4.4 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 6500mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview P4 Life

مشخصات کامل گوشی Allview P4 Life سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1600mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview V2 Viper e

مشخصات کامل گوشی Allview V2 Viper e سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1850mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview C6 Quad 4G

مشخصات کامل گوشی Allview C6 Quad 4G سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1800mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview V1 Viper i4G

مشخصات کامل گوشی Allview V1 Viper i4G سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1800mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Allview Viva H8

مشخصات کامل گوشی Allview Viva H8 سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 7.9 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 4000mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Allview P1 AllDro

مشخصات کامل گوشی Allview P1 AllDro سیستم عامل: Android OS, v2.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1500mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات Allview Viva Q8

مشخصات کامل گوشی Allview Viva Q8 سیستم عامل: Android OS, v4.2, up to v4.4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 7.9 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:..

ادامه مطلب