گوشی Allview X3 Soul Lite

مشخصات کامل گوشی Allview X3 Soul Lite سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 2400mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview X2 Soul Lite

مشخصات کامل گوشی Allview X2 Soul Lite سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2400mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Allview X2 Soul Mini

مشخصات کامل گوشی Allview X2 Soul Mini سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.8 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2050mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview X2 Soul Pro

مشخصات کامل گوشی Allview X2 Soul Pro سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.2 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2700mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Allview X1 Xtreme

مشخصات کامل گوشی Allview X1 Xtreme سیستم عامل: Android OS, v4.2.2 دوربین : 16MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 2500mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Allview X1 Soul Mini

مشخصات کامل گوشی Allview X1 Soul Mini سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 3000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview X3 Soul

مشخصات کامل گوشی Allview X3 Soul سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3150mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Allview X1 Soul

مشخصات کامل گوشی Allview X1 Soul سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی Allview X1 Xtreme Mini

مشخصات کامل گوشی Allview X1 Xtreme Mini سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 16MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2200mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Allview X3 Soul Plus

مشخصات کامل گوشی Allview X3 Soul Plus سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 4GB RAM باتری: 3130mAh ع..

ادامه مطلب